Svatý kopeček

Svatý kopeček, původním názvem Tanzberg, patří mezi unikátní přírodní památky v Mikulově, který byl v roce 1992 vyhlášený přírodní rezervací. Na kopci se nachází kostel sv. Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Svatý Kopeček je významným poutním místem.

Na jeho vrchol vede křížová cesta a nachází se tam dvě dominantní stavby, které se nazývají Kaple sv. Šebestiána a přilehlá zvonice. Kostel s křížovou cestou byl vybudován díky Františkovi z Dietrichsteina poté, co Mikulov roku 1622 zažil rozsáhlou morovou epidemii. Na Svatém kopečku se nalézá množství zákonem chráněných druhů rostlin a kvůli tomu byl v roce 1994 prohlášen botanickou rezervací. Právě kaple sv. Šebestiána se objevila ve filmu 2Bobule kde jsou natočeny i další krásné záběry z Mikulova. 
Více informací na tomto odkaze:
https://www.mikulov.cz/turista/sluzby/turisticke-cile/prirodni-zajimavost/svaty-kopecek