Pouzdřanská step

Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step Kolby je jednou z nejvýznamnějších lokalit stepní flóry a fauny v České republice. Byla vyhlášena na výměře 47,09 hektarů již v roce 1956 na svazích kopce Strážná nad obcí Pouzdřany a na svazích Uherčické hory. Převažuje zde souvislý porost kavylu sličného a místní velkou atrakcí jsou bíle kvetoucí katrány tatarské. 
https://www.hustopece.cz/pouzdranska-step
pouzdranska-step.jpeg