Emin zámek

Emin zámek, původně Emin dvůr, nechal roku 1882 postavit majitel hrušovanského velkostatku Eduard Khuen-Belassy pro svoji manželku. Na výmalbě některých interiérů Emina zámku se podílel i známý malíř Alfons Mucha. oku 1948 vyhořel, přičemž bohužel vzala za své i Muchova díla. 

V roce 1913 byl zámek opraven a od té doby v něm často pobývali významní představitelé umění. Později byl státem vyvlastněn a sloužil postupně různým účelům, většinou však se zdravotnickým zaměřením. V současné době je v něm umístěn Ústav sociální péče, domov se zvláštním režimem. 
Více informací na tomto odkaze:
https://www.sanov.cz/obec/historie-obce-sanov/emin-zamek/
socialni-sluzby-sanov-w1080.jpg