Archeostezka Pavlov

Dávnou historií našeho kraje vás provede 3,5 km dlouhá archeostezka, která vám přiblíží světoznámé archeologické lokality z doby lovců mamutů, kteří žili v okolí Pavlova a Dolních Věstonic před více než 30 000 lety. Právě odsud pocházejí nejstarší doklady o technologii pálení hlíny a výroby textilu na světě. 

Přímo na stezce uvidíte, kde se nacházela sídliště paleolitických lidí a kde byla objevena známá Věstonická Venuše nebo tajemný troj hrob z Dolních Věstonic. Po cestě narazíte na informační panely a fotografie unikátních nálezů a plánů s mapami z archeologických výzkumů. Vzácné nálezy si můžete zblízka prohlédnout v Archeoparku Pavlov.
Více informací na tomto odkaze:
https://www.archeoparkpavlov.cz/archeostezka-dolni-vestonice-pavlov/t1328
2123_7dd70feead.jpg