Obelisk

Dominantní Obelisk byl kdysi postavený Lichtenštejny na památku uzavření míru mezi Francií a Rakouskem 1797. Je vysoký 23 metrů a nahoře je šesticípá hvězdice, symbol osvícenství a víry v rozum. V blízkosti tu je přírodní památka Květné jezero, prohání se tu jeleni, daňci a divoká prasata. 

Tato památka se nachází v oboře Obelisk. V oboře se snaží vrátit přírodě její původní ráz z doby, kdy pozemky vlastnili Lichtenštejnové. V nedávné době tak uměle vzniklo několik nových tůní, jezer a mokřadů a byly tu vysazeny stovky solitérních původních druhů stromů jako duby, jeřáby, olše, vrby. 
Více informací na tomto odkaze:
http://www.kultura.cz/profile/14677-obelisk-facka
72200-900.jpg