Loucký klášter

Loucký klášter byl po staletí jedním z nejvýznamnějších klášterních komplexů ve střední Evropě. Současné dění v Louckém klášteře je úzce propojeno se jménem společnosti Znovín Znojmo. V srdci tohoto areálu se tyčí kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava s téměř původními varhany. Zajímavostí je, že Prokop Diviš tu vynalezl a sestrojil bleskosvod, tedy dnešní hromosvod.

Cesta za znojemskými víny začíná právě zde. Můžete si prohlédnout obrazovou galerii, románské krypty, bednářské a vinařské muzeum, štukový sál a sklepy. Prohlídka kláštera je zakončena ochutnávkou vzorků vín.
Více informací na tomto odkaze:
https://www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme
putovani-2021-podzim-03.jpg