Rotunda sv. Kateřiny

Jedinečná stavba románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě je jedinou kompletně dochovanou památkou přemyslovského knížecího hradu ve Znojmě, založeného již knížetem Břetislavem I. jako součást opevnění jižní hranice přemyslovské Moravy. Po zřízení moravských přemyslovských údělů se hrad stal koncem 11. století sídlem údělného knížete a zároveň správním a církevním centrem.

Tato národní kulturní památka je veřejnosti otevřena ve speciálním návštěvnickém režimu podle aktuálního stavu mikroklimatu v interiéru. Vpuštěno dovnitř může být maximálně 10 osob v průběhu 1 hodiny. Prohlídka trvá 15 minut a za deštivého počasí je vstup zakázán.
Více informací na tomto odkaze:
https://znojmoregion.cz/cs/rotunda-sv-kateriny#prettyPhoto
4.jpg