Klášter Rosa coeli

Dolní Kounice jsou starobylou obcí, jejíž původ se odvíjí od nejstaršího ženského kláštera na Moravě - Rosa coeli, což znamená Růže nebes. Klášter byl roku 1420 za husitských válek vypálen a v roce 1526 byl úplně zrušen. 

Zřícenina bývalého klášterního kostela je úchvatná gotika v nejsyrovější kamenné podobě. Údajně dokonce i působí na citlivější jedince svou pozitivní energií. Už jen pouhých pár minut pobytu v magických prostorách syrové gotiky bývalého kláštera by vám mělo vylepšit náladu.
Více informací na tomto odkaze:
https://www.dolnikounice.cz/historie-klastera-rosa-coeli/d-78778
Rosa-Coeli-768x527.jpg