Apollonův chrám

Chrám Apollo se tyčí nad Mlýnským rybníkem nedaleko od obce Lednice. Byl postaven v letech 1817–1819 vídeňským architektem Josefem Kornhäuselem, jež byl nástupcem Josefa Hardtmutha, coby vrchního architekta rodu Liechtensteinů. 

Hlavním motivem je reliéf s mytologickým výjevem boha Apollóna na slunečním voze. V horní části chrámu jsou sochy z Chrámu Múz a uprostřed oblouku je skupina amoretů s Apollonovou lyrou a po stranách jsou 2 dvojice soch, znázorňující múzy. Střecha zámečku sloužívala jako vyhlídka, jdou odsud vidět třpytící se hladiny rybníků i drobné lichtenštejnské stavby.
Více informací na tomto odkaze:
https://lednickovaltickyareal.eu/apollonuv-chram/
banner-apolonuv-chram.jpg