Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie v Břeclavi-Poštorné je novogotický chrám postavený v letech 1895–1898. Jako vzor ke stavbě kostela si architekt Weinbrenner vybral vídeňský kostel Panny Marie Vítězné od architekta Friedricha Schmidta. Doteď zůstává jedním z hlavních architektonických magnetů města.

Na stavbu byl použit materiál z místních keramických závodů a 200 druhů cihel, dlaždic, tvarovek a glazované keramické krytiny. Dominantním architektonickým prvkem stavby je vysoká kopule na osmibokém tamburu, která je zakončena lucernou ve tvaru koruny. Výška chrámu je 50,7 metru.
Více informací na tomto odkaze:
https://www.dobreclavi.cz/mista/kostel-v-postorne/
kostel-postorna_960x760_01.jpg