Biosférická rezervace Dolní Morava

Biosférická rezervace Dolní Morava je nejmladší a nejmenší českou biosférickou rezervací. Vznikla rozšířením bývalé Biosférické rezervace Pálava o Lednicko-valtický areál a lužní lesy v oblasti Podluží mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje. Krajinnou dominantou jsou Pavlovské kopce, romanticky příkré stráně pokryté stepí, lesy a loukami, ale také vinicemi a poli. 

Centrální část biosférické rezervace se nachází v terénní sníženině vyplněné rybníky a krajinou vytvořenou člověkem v 19. století, v současnosti vyhlášenou UNESCO jako Krajina světového dědictví. Severovýchodní část rezervace v ploché nivě řeky Dyje kvůli intenzivnímu zemědělství má už jen zbytky původních lužních luk a lesů, ale stejně stojí za návštěvu. 
Více informací na tomto odkaze:
https://breclav.eu/kultura-cestovni-ruch-biosfericka-rezervace-dolni-morava
26-Breclav_Kanci-obora.jpg