Dianin chrám

Rendez-vous, též zvaný Dianin chrám, se nachází asi 3 km severovýchodně od Valtic. Nechal ho postavit Jan I. z Lichtenštejna mezi lety 1810 – 1812. Stavba je zasvěcena bohyni lovu Dianě, odtud pochází její druhý název Dianin chrám. Zámeček je využíván pro kulturní a společenské akce a od dubna do října je přístupný i pro návštěvníky.

Hlavní fasády jsou zdobeny reliéfy s antickou mytologií a interiéry stavby jsou rozděleny do čtyř nadzemních podlaží. První dvě jsou rozděleny obloukem, v pravé části je umístěno schodiště zaklenuté lunetami a v levé části je dnes dvoupodlažní byt správce a nad ním malý salonek. Dominantním prostorem celého zámečku je bohatě zdobený hlavní sál o rozměrech 7 x 16 m. 
Více informací na tomto odkaze:
https://www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/6118-dianin-chram-rendez-vous-zakladni-okruh
rendez-vous_1.jpg