Mikve 

V památkové rezervaci leží Mikulovská mikve, která byla objevena kompletně zachovaná, ale zavalená sesutým stropem. Je pravděpodobně ze 17. století. Je to zděná nádrž s čistou přírodní vodou, v níž lze nabýt rituální očisty. Je hluboká tak, že by se dospělý člověk celý ponořil a její bsah má nejméně 762 litrů. V předvečer šabatu a židovských svátků se v ní očišťují všichni zbožní Židé a také ji používají věřící ženy před svatbou, po menstruaci a po porodu. 

Vstup do mikve je umožněn pomocí vnitřních kamenných schůdků. V mikvě se také očišťují předměty nečistého původu, například nové kuchyňské nádobí před užíváním v košer kuchyni. Provoz mikve musí být vždy schválen rabínem.
Více informací na tomto odkaze:
https://www.mikulov.cz/turista/sluzby/turisticke-cile/pamatky-zidovske-komunity/mikve
86.jpg