Archeopark Brána do Římské říše

V nové expozici Brána do Římské říše si můžete prohlédnout archeologické exponáty jako například šperky, keramiku nebo části výzbroje a multimediální formou se dozvíte zajímavé detaily o životě Římanů. Potom si vše detailně představíte při procházce po naučné stezce na návrší Hradisko. Infotabule vás provedou cestou k odkrytému archeologickému nalezišti. 

Právě na tomto místě, hluboko v nepřátelském území osídleném Markomany, si Římané na strategickém místě postavili centrálu, odkud měli perfektní přehled o okolí. Bylo to ve druhé polovině 2.století za vlády Marka Aurelia, kdy římská říše sahala přibližně na úroveň dnešní Vídně. 
Více informací na tomto odkaze:
https://www.branadorimskerise.cz/
MUSOV-1827-scaled.jpg