Okolo Svatého kopečku

Tato trasa vede z ulice Bezručovy směrem do centra města zároveň s naučnou stezkou Po stopách novokřtěnců. Tam se můžete dozvědět více o období, kdy v Mikulově žili a působili novokřtěnci, také zvaní Habáni. Na trase lze spatřit Mikulovský zámek a Kozího hrádku. Dále trasa vede klidným terénem pod Svatým kopečkem, kde jsou vinice a sklípky. Trasa pokračuje kolem lomu u Mariánského mlýna, což je zatopený vápencový lom v chráněné krajinné oblasti Pálava. 
Kliknutím na odkaz je možné se podívat na detaily trasy a celou si ji stáhnout ve formátu GPX:
https://www.mikulov.cz/obcan/cyklotrasy/27/mikulov-okolo-mikulovskeho-svateho-kopecku
Snimek-obrazovky-2024-03-14-151118.png