Janův hrad

Zřícenina nedaleko zámku v Lednici je plně funkční lovecký zámeček. Od počátku 19. století se zde hojně hodovalo po honech, byl tu také prostor na ustájení koní, přípravu pokrmů z ulovených zvířat i pro zábavu panstva. 

Stavba je tvořena čtyřmi nárožními věžemi, jež jsou ze tří stran spojeny pouze obvodovými zdmi a na jejich zevní straně pak arkády nesou ochozy. Zajímavostí jsou také tři točitá dubová schodistě. 
 

Zřícenina se rozkládá na rozloze 2 200 hektarů a v prosinci 1996 byla zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Hrad je volně dostupný po zelené turistické značce z Lednice do Břeclavi. Také je možnost se k hradu dostat po stezce, která vede z Lednice okolo Loveckého zámečku směrem na Ladnou. Tato trasa je značena žlutou značkou. Dále je možná plavba lodní dopravou od zámku Lednice nebo z Břeclavi.

Více informací na tomto odkaze:
https://januv-hrad.cz/cs