Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky je součástí Lednicko-valtického areálu. V roce 1953 byla vyhlášena na rozloze 552,5 ha  významným hnízdištěm vodních ptáků. Od roku 1990 je oblast zařazena do seznamu mezinárodně významných mokřadů. Podél rybníků vede 11 km dlouhá naučná stezka.

Jedná se o pět rybníků: Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský, které se nacházejí mezi Lednicí a Valticemi a rybník Zámecký, který je součástí zámeckého parku v Lednici. Rybniční soustava je dílo ze začátku 15. století a hnízdí zde početné vodní ptactvo včetně potápky černokrké a zrzohlávky rudozobé. 
Více informací na tomto odkaze:
https://palava.nature.cz/npr-lednicke-rybniky
Zámecký rybník