Mandloňová rozhledna

Sad v lokalitě Starý vrch se rozkládá na 2,7 ha a roste tam 530 stromů.  Rozhledna na tomto místě se tyčí se do výšky 17,4 metru. Na vyhlídkovou plošinu je možné vystoupat do výše 12,6 metrů. Je postavena ze dřeva železa. Z plošiny je možné pozorovat krajinu kolem Hustopečí, Pálavské vrchy i vodní nádrže Nové Mlýny. 

Je možné projít celou naučnou stezku mandloňovými sady, která je dlouhá 7,5  kilometrů, nebo si projít tu kratší s 5,5km. Na naučné trase je sedm informačních tabulích s informacemi o pěstování mandloní, přírodě a krajině i o jejím využití.
Více informací na tomto odkaze:
https://www.hustopece.cz/mandlonove-sady-a-rozhledna
Mandloňové sady a rozhledna