Lom Janičův vrch

Lom U Mariánské mlýna, také nazývaný Na Janičově vrchu, je opuštěný a zatopený vápencový lom u obce Mikulov na Moravě za Svatým kopečkem, v chráněné krajinné oblasti Pálava.

V polovině 20. století stál na místě dnešního zatopeného lomu poblíž Mikulova vápencový kopec zvaný Janičův vrch, vysoký 322 m n. m. Pak se zde až do roku 2004 těžil vápenec, což vedlo ke snížení kopce až na dnešní úroveň 249 m n. m. Od roku 2005 se vápenec na Pálavě už nikde netěží.

Voda v lomu je zde díky vápenci průzračně čistá a na kamenitou pláž navazuje několik metrů dlouhá mělčina, která rázem přechází ve velkou hloubku. Lom je od června 2020 otevřený pro max. 100 návštěvníků s cílem ochrany. Zatopený lom je součástí Přírodní památky lom Janičův vrch a koupání je povoleno pouze pokud nebude docházet k poškozování vodního ekosystému a přilehlých břehů.
Více informací na tomto odkaze:
https://www.mikulov.cz/turista/sluzby/chranena-uzemi-a-rezervace/prirodni-pamatka/lom-janicuv-vrch
lom2