Kozí hrádek

Kozí hrádek se svou dvoupatrovou hranatou dělostřeleckou věží v historii pomáhal bránit Mikulov a kontroloval strategicky cestu spojující Brno s Vídní. Vybudování jeho dělostřelecké věže přispělo ke zlepšení obranné techniky Mikulova, zejména mikulovského hradu (dnešního zámku), který tímto získal velmi dobré obranné schopnosti nejen u nás, ale i v rámci střední Evropy. Dodnes se dochovalo toto pozdně gotické předsunuté opevnění s břitem.

Kozí hrádek tak zůstává mimořádným stavebním dílem patřícím do součásti mikulovského stavebního jádra.
Návštěvníci ho vyhledávají jako odpočinkové místo ze kterého se mohou rozhlížet po Pálavě a vinohradech. 

Je volně dostupné a z Mikulova přístupné po červeně značené Svatojakubské cestě. Prohlídka je zde možná pouze tehdy, vlaje-li na hrádku vlajka. Jindy může být otevřeno po předchozí telefonické domluvě.

https://www.mikulov.cz/turista/sluzby/turisticke-cile/prohlidkovy-objekt/kozi-hradek